• Şəhər


  • Rayon


  • Metro


  • Orientir


  • Əlifba sırası


SEÇ

Həmkarlar ittifaqı xəritədə

7 nəticə var

Həmkarlar ittifaqı

Həmkarlar ittifaqı

Müasir cəmiyyətdə həmkarlar ittifaqları elə də az rol oynamır. Həmkarlar ittifaqı (Hİ) - könüllü olaraq fəaliyyət sahələrinə uyğun ortaq peşəkar maraqları olan insanların qeyri-siyasi ictimai birləşməsidir. Bu insanlar istehsal və ya qeyri-istehsal işlərində, xidmət, mədəniyyət və s. sahələrində çalışan, habelə pensiyaçılar və təhsil alan şəxslər ola bilərlər. Həmkarlar ittifaqları təşkilat üzvlərinin nümayəndəlik, əmək və sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi məqsədi ilə yaradılır. Onlar könüllü üzvlük əsasında iş yeri, peşələr, sahələr üzrə fəaliyyət göstərirlər.
Bununla yanaşı, həmkarlar ittifaqları işlə təmin olunma, kollektiv danışıqların aparılması, razılaşmaların bağlanılması, kollektiv razılaşmalar və onların yerinə yetirilməsininə nəzarət hüquqlarına, həmçinin kollektiv əmək çəkişmələrin həllində iştirak, əmək qanunvericiliyin riayət olunmasına həmkarlıq nəzarəti, işçilərin sosial qorunması və s. hüquqlara malikdir.
Azərbaycanın çoxsaylı həmkarlar ittifaqları ilə Siz Oneclick.az portalının Kataloqunda tanış ola bilərsiniz.