Tərtər Elektromexanika zavodu xəritədə

Tərtər Elektromexanika zavodu

M.Hüseynzadə küçəsi, Tərtər, 17 AZ5900 *** 0 səs

Tərtər Elektromexanika zavodu haqqında

Tərtər Elektromexanika zavodu (TEMZ) Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 246 nömrəli 03 avqust 1976-cı il tarixli Sərəncamına əsasən “Azərsutikinti” Baş idarəsinin Tərtər rayonu ərazisində yerləşən obyektlərinin bazasında yaradılmışdır.1977-ci ildən zavod SSRİ Radio Sənayesi Nazirliyinin tərkibində olan və Moskva şəhərində yerləşən Lionozovo Elektromexanika zavodunun Tərtər (Mirbəşir) filialı olmuşdur.Zavod ilk fəaliyyətini 1977-ci ildə mühərrikli qayıqlar üçün “Taxometr-spidometr” məhsulunun istehsalı ilə başlamışdır.1993-cü ildən zavod DXMKK-nin tərkibində olmuş, 2006-cı ildən isə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.

Tərtər Elekromexanika zavodunun fəaliyyət istiqamətləri

 • texniki təyinatlı məhsulların istehsalı;
 • xalq təlabatı mallarının istehsali;
 • əhaliyə pullu xidmətlərin göstərilməsi.

Tərtər Elekromexanika zavodunun məhsulları Xüsusi təyinatlı məhsullar (Proqram üzrə) və Mülki təyinatlı məhsullardır.

Mülki təyinatlı məhsullar

 • Texniki təyinatlı məhsullar:
 • müqavilə əsasında hissələrin hazırlanması;
 • avtobus dayanacağının hazırlanması;
 • dəmir konteynerlərin hazırlanması;
 • tullantı qutularının hazırlanması;
 • Xalq təlabatı malları:
 • mağar komplektinin hazırlanması (mağar, stol, stul);
 • odun sobası;
 • su çənləri;
 • dəmir darvaza;
 • seyf qapıları.

Tərtər Elektromexanika zavodunun istehsal sahəri

 • Mexaniki yığma:
 • soyuq ştamplama;
 • torna;
 • frezləmə;
 • cilalama;
 • deşmə;
 • kəsmə.
 • Qaynaq:
 • elektrik qaynağı;
 • qaz qaynağı;
 • nöqtəvi qaynaq.
 • Rezin kütlə istehsalı:
 • presləmə;
 • vulkanizasiya.
 • Ağac emalı
 • Qalvanik emal:
 • sinkləmə;
 • kadmiumlama;
 • anodlama;
 • passivləşdirmə.
 • Lak-boya ilə örtükləmə
 • Alət istehsalı:
 • texnoloji tərtibatların hazırlanması;
 • konduktorların, ştampların və s. hazırlanması.