Technical Education Center xəritədə

Technical Education Center

Bakı, Nəsimi rayonu, Hənifə Ələsgərov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, 196 AZ1000 *** 0 səs

Technical Education Center haqqında

Texniki Təhsil Mərkəzi 2014-ci ildə Azərbaycanda mühəndislik sahəsini inkişaf dinamikasını artırmaq , bu sahəyə olan marağı artırmaq və iş dünyasında şirkətlərin ixtisaslı mühəndis kardrlarına olan tələbatını təmin etmək üçün qurulmuşdur. Artıq 2 ildir ki,kurs mərkəzi daxilində 26 fərqli professional kurslar təşkil olunmuşdur. Kursları bitirənlər iş dünyasında uğurla fəaliyyətlərini davam etdirməkdədirlər.

Texniki Təhsil Mərkəzi

TEC əmək bazarında mühəndis kadrlara yaranan və gündən – günə artan tələbatı ödəmək və bu istiqamətdə nəzəri və praktiki təhsil proqramlarının yaradılması ən vacib məsələ kimi ön plana çəkir və əsas məqsədi kimi sənaye mərkəzlərində işçi təlabatını qismən də olsa qarşılamağa nail olmaq üçün addımlar atır. Ölkədə neft – qaz sənayesi sahələrinin güclü inkişaf etdiyi və bunla yanaşı qeyri – neft sahələrinin, inşaat , informasiya texnologiyası və.s kimi sektorların təkamül etdiyi bir dövrdə işsiz qalan gənclərimizin texniki ixtisas təhsilinə sahib olmaları və bunun nəticəsi olaraq rahat şəkildə iş tapa bilmələri üçün irəli sürülmüş bir təşəbbüsdür.

  • Qazma Mühəndisliyi                                              145 AZN
  • Mexanİka Mühəndİslİyİ                                          135 AZN
  • Primavera 6.0 R8.2 / Planlama mühəndisliyi      225 AZN
  • Production                                                             125 AZN
  • Rezervuar mühəndisliyi                                         120 AZN
  • Sənaye mühəndisliyi                                              120 AZN
  • Biznes Analiz                                                          110 AZN