Təbriz Mehr Klinikası xəritədə

Təbriz Mehr Klinikası

Bakı, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 192 B АZ1000 *** 2 səs

Təbriz Mehr Klinikası haqqında

Klinikanın malik oldugu institusional üstünlüklər onun növbəti strateji dövürdə daha yüksək nəticələr əldə etməsinə imkan yaradır. Klinika öz hədəflərinə ugura nail olmasında aşagıdakı üstünlüklərə güvənir:Fəaliyyət təcrübə.Klinikanın rəhbərliyinin, həkim və orta tibb personalının çoxillik iş təcrübəsi. Ölkənin və dünyanın qabaqcıl klinikaları ilə təcrübə mübadiləsi. Klinikanın müasirləşməsi ,onun ən müasir tibb mərkəzlərinin birinə çevrilməsi üçün davamlı institusional dəyişikliklər mühiti mövcuddur. Klinikanın mandatından irəli gələn missiyanın effektiv həyata keçirilməsi üçün müasir təşkilati struktur və qərarvermə prosedurları ,bütün fəaliyyət istiqamətlərində zəruri biznes prosesləri nin formlaşdırılması.

Təbriz Mehr Klinikasının fəaliyyəti

Klinika gənc , dinomik yüksək kompetensiyalara (bacarıqlara)malik işçi heyətinə malikdir. Mövcud heyət klinikanın müasirləşməsinə xidmət edən institusional dəyişiklikləri daha çevik mənimsəmə və stroteji xarakterli yeniləşmə prosesində fəal iştirak potensialına malikdir. Heyətin təhsil səviyyəsi,mədəniyyəti və dünya görüşü qabaqcıl tibb mərkəzlərinin təcrübəsini intensiv mənimsəməyə və onlarla effektiv bilik mübadiləsi aparmaqa imkan verir.Klinikada müasir idarəetmə stili və mədəniyyəti formalaşdırılmalı.Kooperativ və intellektual biznes idarəetməsi stili yaradılmalıdır. Yeni idarəetmə stili və mədəniyyətinin inkişafını dəstəkləyən ‟nümunələrlə liderlik” təcrübəsi toplanmalıdır.

Klinikanın xidmətləri

Klinikada tibbi və qeyri-tibbi texnoloji yenilənmə istiqamətində daimi iş aparılmalıdır.Bu məqsədlə klinikada biznes proseslərinin əksər hissəsi avtomatlaşdırılmalıdır ki, bu da fəaliyyətin yüksək effektivliyinə imkan verir.Klinikanın texnoloji inkişafında ən müasir avadanlıq və proqram təminatlarından istifadə olunmalıdır.Klinikanın maddi texniki bazası ,müasir standartlara uygun idarəetmə sistemi klinikanın bir çox xarici klinikalar və mütəxəssislər ilə əməkdaşlıq etməsi üçün geniş imkanlar yaradır.Artıq görülmüş əlaqələr klinikanın institusional inkişafına xidmət edən texniki və elmi yardımların effektiv cəlbinə şərait yaradır.

 • Terapiya
 • Kardiologiya
 • Revmatologiya
 • Qastroenterologiya
 • Otorinolarinqologiya
 • Ginekologiya
 • Dermatologiya, Kosmetologiya
 • Allerqologiya
 • Endokrinologiya
 • Nevrologiya
 • Psixoterapiya
 • Urologiya
 • Andrologiya
 • Oftalmologiya
 • Travmatologiya
 • Cərrahiyyə
 • Hematologiya
 • Fizioterapiya
 • Laboratoriya
 • USM
 • Rentgen
 • EEG / EMG
 • EXO / Stress test
 • Yoluxucu xəstəliklər
 • Dietologiya
 • Endoskopiya
 • Plazmaferez
 • Ozonoterapiya

Klinikanın elmi potensialını artırmaq ,müalicə işini təkminləşdirmək ,ixtisaslı kadır potensialını artirmaq , klinikanın maddi texniki bazasını gücləndirmək ,servis xidmətlərinin təkminləşdirilməsi ilə klinikaya olan ictimai etimadı artırmaqa nail olunması prioritet məsələlərdəndir. Əldə olunmuş yüksək ictimai etimad və inam,keyfiyyətcə yeni stroteji nailiyyətlərin əldə olunması üçün dəyərli institusional aktivdir.