SiteMaster xəritədə

SiteMaster

Bakı, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət küçəsi, 61 AZ1000 *** 2 səs

SiteMaster haqqında

Xidmətlər və qiymət: Sahifələrin dizaynı Facebook səhifəsinin qurulması от 50 AZN Əgər Sizə Facebook-da brend, məhsul, xidmət və ya sadəcə öz imkanlarınız haqqında məlumatı geniş kütləyə çatdırmaq istəyirsinizsə, bunun üçün Facebook səhifənizin düzgün qurulması çox vacibdir. Düzgün qurulmuş Ana Səhifə ziyarətçilərin Sizə daha yatqın olmalarına, onlarda səhifənizə qarşı müsbət fikirin formalaşmasına və tərəfinizdən dərc edilən məlumatın müsbət qəbul edilməsinə köməklik göstərəcək. Saytların yaradılması Biznesiniz üçün Məlumat saytı от 350 AZN Məlumat saytı – bir qayda olaraq tək səhifədən ibarətdir. Biznesinizin istiqaməti və fəaliyyət növünə uyğun olaraq qurulur. Əsasən biznesinizin ümumi fəaliyyət növü haqqında məlumat və əlaqə məlumatları yerləşdirilir. Bəzən ziyarətçilərin öz kompyuterlərinə yükləməsi üçün kataloqlar yerləşdirilir. Belə bir Məlmat saytının dəyəri görülən işin çətinliyinə görə qiymətləndirilir. Bu dizaynın işlərinin çətinliyi və ya sayta idarə etmə sisitemi olan (yəni onun köməyilə sizə sərbəst olaraq saytda olan məlumatı idarə edəbilirsiniz) quraşdırılıb quraşdırılmamasından asılıdır. İdarə etmə sistemi olan saytla Statik sayt arasında qiymət 2-3 dəfə fərqli ola bilər. Saytın kodunda olan səhfvlər Saytın proqramlaşdırılmasında yol verilən səhfvlərin düzəlişi Əgər saytınızda nəsə işləmir və ya əvvəl məlumat görünən yerdə səhfv olduğuna dəir məlumat çıxırsa, biz onu düzəltməyə hazırıq. Kod və skriptlər Saytınıza statistik sayğacların və reytinq düymələrinin qurulması Əgər saytınızda sayğac və ya informer quraşdırılmalıdırsa, biz bunun düzgün edilməsinə kömək edərik. Kodun Quraşdımasının dəyəri saytın şablonlar sistemindən və proserura xərclənən xatdan asılıdır. Sistem nə qədər sadə olarsa o qədər işimiz tez görülər. Facebook və digər sosyal şəbəkələrin plaqinlərinin saytınıza qurulması Əgər saytınızda ziyarətçilərin Facebook-da “Like” və “paylaşma” üçün kiçik düymələr qurulmasını istəyirsinizsə, biz bunu edərik!