Riyad Həyat Mənbəyi xəritədə

Riyad Həyat Mənbəyi

Bakı, Yasamal rayonu, Vidadi küçəsi, 73 AZ1000 *** 2 səs

Riyad Həyat Mənbəyi haqqında

Suyun içmək, yemək bişirmək və hətta əl-üz yumaq üçün uyğun olmaması barədə bugün hamı bilir. İçməli suya olan tələbat günü gündən artıq. Bununla əlaqədar olaraq, bazarda çoxlu miqdarda mineral və içməli sular peyda olmuşdur. Özlərinin və yaxınlarının sağlamlığının qayğısına gələnlər “hansı suyu içmək olar?”sualına cavab tapmaq istəyirlər. Nəyə üstünlük vermək lazımdır? Gəlin içməli sulara nəzər salaq. Bizim dükanlarımızda içməli suların böyük müxtəlifliyi vardır, və bütün bunlar iki kateqoriyaya ayrılır: • Dərin arıtma suyu (süni su). Adətən bu, molekulyar səviyyədə arıdılmış və hər hansı mineral komponentlərlə süni olaraq zənginləşdirilmiş sudur. • Təbii su. Belə su heç bir emala və ya arıtmaya məruz qalmır, onun mineral tərkibi təbiətin özü kimi mükəmməldir, bu su insana öz enerji və şəffaflığını ötürməyə qadirdir. Suyun tərkibinin dəyişilməz olaraq saxlanılması üçün istehsalçı suyun qablara doldurulmasını bulağın yaxınlığında təşkil edir. Suyun qablaşdırılması 19 litrlik şüşələrə (karbonat şüşəsindən hazırlanmış və xüsusilə suyun saxlanılması və nəqliyyatı üçün işlənib hazırlanmış qablar) fasiləsiz axın prinsipi ilə həyata keçirilir. Su sisternlərdə nəql olunmur, bu da suyun mexaniki və kimyəvi çirklənməsinin qarşısını alır. «Riyad» şirkəti gümüş ionları tərkibli “Heyat menbeyi” mineral bulaq suyunun istehsalını və satışını həyata keçirir. Öz tərkibinə görə su azminerallaşdırılmışdır, codluğu 1,02 mq/ekv bərabərdir, ən yüksək keyfiyyət kateqoriyalı su üçün tələblərə cavab verir. Ekoloji təmiz “Heyat menbeyi” bulaq suyu Kiçik Qavqazın dağ relyefində çıxarılır. Bizim içməli suyun keyfiyyəti yüksək yerli və beynəlxalq standartlara cavab verir. Suyun istehsalı müasir texnologiyaların istifadəsi ilə müasir müəssisədə həyata keçirilir. “Heyat menbeyi” suyu aşağıdakı emal mərhələlərindən keçir: • mexaniki aktivləşdirmə • filtr • ozonlaşdırma • ultrabənövşəyi çüalandırma • gümüş ilə ionlaşdırma. “Heyat menbeyi” içməli suyu müəssisədə mütəmadi istehsalat nəzarətindən keçir. “ Heyat menbeyi” suyu insan orqanizminin bütün sistemlərinə müsbət təsir göstərir.