Ak. Z. Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi xəritədə

Ak. Z. Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

Bakı, 6-cı mikrorayon, Binəqədi rayonu, Cavadxan küçəsi, 32/15 AZ1114 *** 1 səs

Ak. Z. Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi haqqında

Bütün oftalmoloqlar bilir ki,Bakıda müasir Oftalmoloji Mərkəzin yaradılması akademik Zərifə xanım Əliyevanın bəslədiyi arzularından biri idi. Vaxtılə Zərifə xanım və Prezident Heydər Əliyev bu arzunun həyata keçirilməsi üçün böyük səy göstərmişlər.Hazırda həmin arzu gərçəkləşib.Bu çətin işdə Mərkəzə qiymətə gəlməz bir yardım Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mexriban Əliyeva və Səhiyyə naziri cənab Oqtay Şirəliyev göstərirlər. Mərkəz üçün yüksək keyfiyyətli, dünya səviyyəli cərrahi mikroskoplar (videokamera və monitor ilə təchiz olunmuş LEİKA-2, ZEİSS və TERA-21 cərrahi mikroskoplar), kataraktanın müasir səviyyədə ekstraksiyası və arxa vitrektomiya üçün ABŞ-nın Bauch-Lomb firmasının «Millenium» fakoemulsifikasiya aparatı, yeni, müxtəlif növlü lazer qurğuları, kompyuter perimetri, «Reichert AT-555» kontaktsız tonometr, ACCUREF-K «SHİN-NİPPON–900» avtokeratorefraktometr, tor qişanın və görmə sinirinin xəstəliklərinin diaqnostikasının dəqiqliyini artıran respublikada yeganə olan optik koherent tomoqraf, müasir steriləedici avadanlıq alınıb və işə salınıb.

Oftalmoloji Mərkəzin xidmətləri

Burada, oftalmologiya sahəsində bütün texniki yeniliklərin tətbiqi nəticəsində elmi tədqiqatların və müalicə prosesin dünya oftalmologiyasında qəbul olunmuş səviyyəsinə yüksəldilməsi məsələsinin həll edilməsi üçün hər bir şərait yaradılıb. Kompleksin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycanda oftalmoloji xidmət inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl texnologiyasını tətbiq etməklə keyfəyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Həmvətənlərimizə yüksək ixtisaslı oftalmoloji yardım üçün digər ölkələrə getməyə belə ehtiyac olmayacaq. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən dəstəklənmiş Mərkəzin rəhbərliyinin səyi nəticəsində Milli Oftalmologiya Mərkəzində Cənubi Qafqaz regionunda yeganə olan cərrahi təlim mərkəzi – VETLAB yaradılıb və Alkon firmasının tərəfindən ən müasir avadanlıqla təchiz olunub. Burada oftalmomikrocərrahiyyənin müasir üsullarına, o cümlədən kataraktanın fakoemulsifikasiya üsulu ilə ekstraksiyası cərrahi metoduna yiyələnmək üçün hər bir yüksək səviyyəli şərait təşkil edilib. Öz ixtisasını yüksəltməyə çalışan bütün cərrahlar üçün VETLABın qapısı açıqdır.

İnstitutun bir neçə cərrahı burada hazırlıq keçib, kataraktanın fakoemulsifikasiyası üsuluna yiyələnib, hazırda bu cərrahi əməliyyatı həmin üsulla aparırlar.İnstitutun fəaliyyəti dövründə onun əməkdaşları tərəfindən 2193 elmi əsər dərc olunmuşdur – onların arasında 11 monoqrafiya, 70 metodik tövsiyə, 238 səmərələşdirici təklif vardır, 32 müəllif şəhadətnaməsi və ixtira üçün prioritet əhəmiyyətli 21 patent alınmışdır. Aspirantura, ordinatura, internatura və s. vasitəsilə yüzlərlə ixtisaslı elmi və praktik kadrlar hazırlanmışdır. İlk dövrlərdə institutda yalnız 2 tibb elmləri namizədi var idi. İnstitutun tarixi ərzində 15 tibb elmləri doktoru və 95 tibb elmləri namizədi hazırlanmışdır. Hal-hazırda institutun elmi əməkdaşları arasında 1 professor, 3 tibb elmləri doktorları və 43 tibb elmləri namizədi çalışır.

Milli Oftalmologiya Mərkəzinin fəaliyyəti

İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri respublikanın bütün oftalmoloqlarının iştirakı ilə hər il keçirilən yekun konfranslarında müzakirə edilir. Əldə edilmiş elmi-tədqiqat işlərin nəticələrinin təcrübədə tətbiq olunması üçün təkliflər verilir. Həmin nəticələr institutun əsərlər toplusu, monoqrafiyalar, metodik tövsiyələr, məcmüələr şəkilində dərc edilir. Mərkəz hər il göz xəstəlikləri, travmatizm və əlilliyin azaldılmasına və onların profilaktikasına yönəldilmiş tədbirlər görür. Respublikanın səhiyyə orqanları və müəssisələrinə elmi-praktik və təşkilati-metodik yardım göstərir, oftalmologiyanın müxtəlif problemlərinə aid seminarlar və dekadniklər keçirir.

Mərkəzdə müxtəlif göz patologtyasına tutulmuş xəstələrə, o cümlədən uşaqlara, yüksəkixtisaslı oftalmoloji yardım göstərilir, qlaukomanın konservativ, cərrahi və lazer müalicə üsulları tətbiq olunur, müxtəlif növ müasir süni optik linzaların implantasiyası və fakoemulsifikasiya üsulları ilə aparılan kataraktanın cərrahi müalicəsi, anadangəlmə patologiya və zədə nəticəsində əmələ gələn göz almasının anatomik strukturlarının pozuntuları zamanı keratoplastika və digər optik-rekonstruktiv cərrahi əməliyyatlar, tor qişanın qopması və görmə üzvünün yenitörəmələri zamanı cərrahi əməliyyatlar, gözün virus və digər mənşəli iltihabi patologiyasının konservativ və cərrahi müalicəsi, gözün müxtəlif, xüsusilə hipertoniya xəstəliyi və şəkərli diabet mənşəli, sinir-damar patologiyasının müalicəsi, görmə üzvünün optik qüsurlarının korreksiyaedici konservativ və cərrahi müalicəsi aparılır, müxtəlif göz xəstəliklərinin lazer müalicəsinin üsulları geniş tətbiq edilir.
İnstitutun əməkdaşları öz peşə ixtisaslarını daima yüksəldirlər, dünyanın qabaqcıl oftalmoloji müəssisələrində, o cümlədən Rusiya, Türkiyə, Almaniyanın oftalmoloji mərkəzlərində yeni texnologiyalara və üsullara yiyələnib institutda tətbiq edirlər.

Mərkəzin fəaliyyəti dövründə klinikasında respublikamızın şəhər və rayonlarından gələn yüz minlərlə xəstəyə yüksəkixtisaslı xidmət göstərilmişdir, onların əksəriyyəti cərrahi yardım almışdır. Mərkəzin hazırki kollektivi qarşısına qoyulmuş məsələlərin vacibliyini yaxşı başa düşür və gələcəkdə də institutun maddi-texniki bazasının və oftalmoloji xidmətin yaxşılaşdırılması, maddi və kadr ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi, tibb elminin nailiyyətlərini tezliklə təcrübədə tətbiq edilməsi, respublikanın əhalisi arasında göz xəstəliklərinin və görmə üzrə əlilliyin azalması, aparılan elmi tədqiqatların keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi, əhalinin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, oftalmologiyanın inkişafı və təkmilləşməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək.