Nəsimi rayon bələdiyyəsi xəritədə

Nəsimi rayon bələdiyyəsi

Bakı, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, 112 AZ1022 *** 1 səs

Nəsimi rayon bələdiyyəsi haqqında

Nəsimi bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda fəaliyyət göstərir. Nəsimi bələdiyyəsi 1999-cu ildə yaradılmışdır.Təməli Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ölkə bələdiyyələri illər ötdükcə möhkəmlənir və fəaliyyət dairəsini genişləndirir. Bələdiyyələrin yaranması və onlara seçkilər keçirilməsi barəsində 1995 ci ildə müstəqil Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusiyada müvafiq müddəalar öz əksini tapıbdır. Buna görə də bələdiyyələrin təşkil olunması və onun üçün seçkilərin keçirilməsi ən öncə Azərbaycan Konstitusiyasının əsasındadır və Konstitusiyanın müddəalarının həyata keçirilməsini göstərir.

Bələdiyyələr haqqında

Bələdiyyələr fəaliyyət göstərdiyi ərazinin sosial-iqtisadi inkişafında yaxından iştirak etməklə, seçicilərin etimadını doğrultmaq, qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir.Dövlət başçısının dediyi kimi, həyat inkişaf etdikcə, bu qurumlar formalaşdıqca səlahiyyətləri artır. Bələdiyyə - qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə formasıdır. Bələdiyyənin öz mülkiyyəti, yerli büdcəsi və seçki bələdiyyə orqanları olur və o, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil surətdə həll edir. Bələdiyyələr bərabərlik əsasında qurulur və fəaliyyət göstərirlər.Bələdiyyələrə seçkilər vətəndaşların qanunla müəyyənləşdirilmiş seçki hüquqları təmin edilməklə, ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi, gizli səsvermə yolu ilə həyata keçirilir.

"Bələdiyyə" və "yerli özünüidarə" terminləri və bunların iştirakı ilə düzələn söz birləşmələri bələdiyyə, onların orqanları, yerli özünüidarə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı olan müəssisə, idarə və təşkilatlar, mülkiyyət obyektləri və başqa obyektlər barəsındə, habelə əhali tərəfındən yerli özünüidarənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar digər hallarda işlədilir.Bələdiyyə mülkiyyət - bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.Bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə yerli vergilər və ödənişlər hesabına formalaşan yerli büdcənin vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar fondları, bələdiyyə əmlakı, habelə bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə müəssisələri və təşkilatları, bələdiyyə mənzil fondları və qeyri-yaşayış binaları, dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olmayan yollar, bələdiyyə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələri, digər daşınar və daşınmaz əmlak daxildir.