Lukoil Overseas Operating Company xəritədə

Lukoil Overseas Operating Company

Bakı, Səbail rayonu, Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi, 13 AZ1004 *** 1 səs

Lukoil Overseas Operating Company haqqında

1994-cü ili "Lukoil", şirkətinin beynəlxalq genişlənməsi ili hesab etmək olar. Həmin il Azərbaycanın Xəzər dənizində ən iri sahəsinin Azeri-Chirag-Guneshli inkişafı layihəsinin 10% hissəsi əldə olunmuşdur. 1995-ci ildən 1997-ci ilədək Lukoil öz beynəlxalq fəaliyyətini davam etdirmişdir və Кarachaganak, Kumkol və Tengiz (Qazaxstan) Meleiha (Misir), Şah-Dəniz (Azərbaycan) və Qərbi Qurna-2 (İraq) kimi neft və qaz layihələrinə qoşulmuşdur. Şirkətin missiyası Lukoil şirkətinin səhmlərinin qiymətinin tədricən artırılmasından ibarətdir. Şirkətin əsas məqsədi effektivliyin əsas göstəriciləri, istehsalın həcmi və əməliyyatların miqyası baxımından transmilli korporasiyalar qrupuna başçılıq etməkdir. Bu yanaşma 2007-ci ildə qəbul edilmiş onillik "Lukoil Overseas" strategiyasının əsasını formalaşdırır. "Lukoil Overseas" müvəffəqiyyətlə bu problemin üstəsindən gələrək, onun statusunu beynəlxalq enerji bazarında möhkəmləndirir və onun istehsal və iqtisadi göstəriciləri keyfiyyətcə yaxşılaşdırır.