Jardin Royal xəritədə

Jardin Royal

Gəncə, Kəpəz rayonu, Zülfü Hacıyev küçəsi, 56 AZ1000 *** 1 səs

Jardin Royal haqqında

“Jardin Royal” MMC Türkiyә Respublikasının hüquqi şәxsi “Enesen Sәnaye Mәhsulları Marketing İdxalat İxracat Limited” şirkәti tәrәfindәn 25 may 2005-ci ildә tәsis edilmişdir.İstehsal etdiyi mәhsullar:Şokolad vә şokolad mәhsulları, marmelad, vafli vә müxtәlif növ kәllә qәndlәr. Şokolad vә şokolad mәhsulları Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq vә Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik sertifikatları almışdır.Müәssisә Türkiyә avadanlıqları ilә tәchiz olunmuşdur.