Izotop xəritədə

Izotop

Bakı, Abşeron rayonu, Şamaxı yolu, 32 km. AZ0100 *** 1 səs

Izotop haqqında

Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyinin xüsusi "İzotop" kombinatı radioaktiv tullantıların qəbulu, emalı, silinməsi və nəqlini həyata keçirir. Radioaktiv materialların və radioizotop qurğuların qəbulu, nəqli və saxlanması ilə məşğul olur. Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinin ləğvi. İstismarında radioizotop qurğuları olan müəssisə və təşkilatlarda radioloji monitorinqlərin keçirilməsi və ərazilərdə silinmə, ləğv işlərinin aparılması. Ərazilərin radioekoloji monitorinqini, eyni zamanda nümunələrin seçilməsi, qammaspektrometrik təhlillərin aparılması və kameral xidmətlərin və nəticələrin çıxarılmasını həyata keçiririr. Bu sahə üzrə digər işləri də həyata keçirir.