Health Baku Medical Center xəritədə

Health Baku Medical Center

Bakı, Nərimanov rayonu, Yəhya Bakuvi küçəsi, 48 AZ1000 *** 3 səs

Health Baku Medical Center haqqında

Health Baku Medical Center әsas mәqsәdi әn yeni tibbi üsulları tәtbiq etmәk, klinikada müayinә, müalicә vә bәrpa proseslәrini, yeganә bir prosesdә cәmlәşdirmәkdir. Klinika әn yeni avadanlıqlarla tәchiz olunmuş, Azәrbaycanın aparıcı mütәxәsislәrinin çalışdığı tibb müәssisәdir. Bundan başqa dünya ölkələrinin aparıcı mütəxəssisləri, o cümlədən İsrail mütəxəssisləri klinikamızda fəaliyyət göstərir. Saytımızda sizi narahat edәn xәstәliklәr, o xәstәliklәrin müayinә vә müalicә metodları haqqında yetәrincә geniş mәlumatlar әldә edә bilәrsiniz. Müvafiq müayinә, tibbi prosedur, cәrrahiyyә әmәliyyatlarının v.s. tibbi xidmәtlәri dә sizlәrә tәqdim olunur. Saytımızda peşәkar mütәxәssislәr tәrәfindәn konsultasiyalar da aparılır. Hәkimlәrә bizim vasitәmizlә sual verәrәk sәhhәtinizlә bağlı problemlәrin hәllini tapacaqsınız. Klinikamizda Ambulator baxışların tәşkili, cәrrahiyә vә onlayn konsultasiyalar mövcuddur.

Health Baku Medical Center - xidmət göstərən şöbələrimiz:

 • Kardioloq
 • Cərrahiyə (Laparoskopiya)
 • Travmatologiya vә Ortopediya
 • Ginekologiya
 • Stasionar
 • Urologiya
 • LOR
 • Oftalmologiya
 • Terapiya
 • Nevrologiya vә Neyrocerrahiyye
 • Endokrinologiya
 • Allerqologiya
 • Stomatologiya
 • Radiologiya
 • Laboratoriya
 • Qastroenterologiya (Endoskopiya)
 • Pediatriya