Gəmiqaya Holding xəritədə

Gəmiqaya Holding

Əliquluqəmküsar küçəsi, Naxçıvan MR, 21 AZ1000 *** 1 səs

Gəmiqaya Holding haqqında

Holdinqin adı Nuh əfsanəsi ilə əlaqələndirilib, Naxçıvanın ərazisindəki Gəmiqaya daş abidələrindən alınıb.Layihə, təəhhüd, yenidən qurma və inşaat fəaliyyətləri ilə ticari həyata başlayan qurum vaxt keçdikcə sənaye ,mədənçilik, turizm və yeyinti sektoruna yönələrkən şirkətlər qurupuna çevrilmişdir.İdarə fəaliyyətlərini davam etdirən şirkətlər Gəmiqaya Holdinq adı altında birləşmişdir. Bünyəsində yer alan işçi və beynəlxalq fəaliyyətləri ilə Gəmiqaya Holdinq günümüzdə mərkəzi Naxçıvan şəhəri olan bir beynəlxalq təşkilat adına çatmışdır. Keyfiyyətli mal və xidmət istehsal etməyi əsas alan, xaricə bağlılığı azaldaraq yerli resurslardan istifadəni  əsas sayan, araşdırma və elmi sosial məqsəd olaraq görən, insani keyfiyyət dəyərlərinə hörmətlə yanaşan bir vizyon və missia ilə Gəmiqaya Holdinq milli və beynəlxalq aləmdə fəaliyyətlərinə davam etməkdədir.