Zabrat Maşınqayırma Zavodu xəritədə

Zabrat Maşınqayırma Zavodu

Bakı, Zabrat-1 qəsəbəsi, Sabunçu rayonu, Oktyabr küçəsi, 37 AZ1104 *** 1 səs

Zabrat Maşınqayırma Zavodu haqqında

Zabrat maşınqayırma zavodu 1921-ci ildən fəaliyyət göstərir.Zabrat maşınqayırma zavodu” TASC keyfiyyәtin idarә edilmәsi sisteminә malikdir,hansı ki, 2003-cü ilin dekabrında İSO 9001:2000 vә 2004-cü ilin fevralında APİ Q1 standartları üzrә sertifikatlaşmışdır.“Zabrat maşınqayırma zavodu” TASC-da mәhsullar Rusiya Federasiyası, Türkiyә,İngiltәrә, Yaponiya vә Çexiya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә istehsal olunur.Müәssisәnin mәhsulları MDB dövlәtlәrinә, Vyetnama vә s. ixrac olunur.Zavod buruq qüllələrin istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Halhazırda özüllər, metal konstruksiyaların istehsalı ilə fəaliyyət göstərir. Zavod APİ və İSO beynəlxalq sertifikatlara malikdir. Zavod qüllə özüllərini Rusiyaya ixrac edir.

Zabrat maşınqayırma zavodunun istehsal etdiyi mәhsullar

  • VB53x320M markalı buruqlar (“Uralmaş 3D-76, 3B-86-1, 4E-67” üçün),
  • döşәmәdәn buruğun ayağına qәdәr olan mәsafә 3,7m, 4,1m, 5,0 m vә 6,7m olan Ö53 markalı özüllәr,
  • yükqaldırma qabiliyyәti 600kN olan PVL-60 markalı qaldırıcılar,
  • UPTM markalı qurğular,
  • aralıq dayaqları vә traverslәri,
  • dәmiryolu vә avtomobil sisternlәri,
  • genişmiqyaslı metalkonstruksiyalar.