El-Plastik xəritədə

El-Plastik

Sumqayıt, Sülh küçəsi, 76-cı məhəllə AZ5000 *** 2 səs

El-Plastik haqqında

İstehsal etdiyi mәhsullar:polietilen örtük, kisә, torba, paket, plastik qablar,plastik borular.“El-Plastik” MMC Standartlaşdırma, Metrologiya vә
Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.Müәssisәnin avadanlıqları:“El-Plastik” MMC-nin mәhsulları Almaniya, Rusiya,
Türkiyә, Çexiya, Tayvan istehsalı olan müasir dәzgah vә avadanlıqlarda istehsal edilir.Mәhsul ixrac olunan ölkәlәr:Rusiya, BӘӘ, İran, Türkiyә, Macarıstan, Qazaxıstan,Gürcüstan