Şəmkir Tarix-diyarşünaslıq muzeyi xəritədə

Şəmkir Tarix-diyarşünaslıq muzeyi

Sabir küçəsi, Şəmkir, 18 AZ1000 *** 0 səs

Şəmkir Tarix-diyarşünaslıq muzeyi haqqında

Muzeydə Şəmkir rayonunun təbiətini, maddi və mənəvi mədəniyyətini, tarixini əks etdirən  5830-a yaxın eksponat toplanıb.  Muzey eksponatlarının ən qədimi e.ə. VII-V minilliyə aid olan  kiçik daş çıraqdır.  Burada həmçinin keramika və mis qab-qacaq, səhənglər, bəzək əşyaları, silah,  naxışlar, arxeoloji artefaktlar, qəpik və kağız pullar, musiqi alətlərinin qədim nümunələri və s. görmək olar. Giriş sərbəstdir.