Dəvəli xəritədə

Dəvəli

Bakı, Alatava-2, Yuxarı Dairəvi, 212 AZ1012 *** 1 səs

Dəvəli haqqında

Azərbaycanda istehsal olunan daşların bütün növləri ilə yanaşı “Dəvəli” ASC digər xarici ölkələrdə: - Ukrayna Respublikasından, Rusiya Federasiyasından, İran İslam Respublikasından, Çin Xalq Respublikasından, Cənubi Afrikadan, Hindistandan, Braziliyadan, Türkiyədən, İtaliyadan, İspaniyadan, Yunanıstandan, Malayziyadan, Vietnamdan, Pakistandan, Əfqanıstandan, Dubaydan, Misirdən, Zimbabve və s. ölkələrdən müxtəlif çeşidli qranit və mərmər daşları xammal, yarımfabrikat və hazır məhsul şəklində mallar alır.

  • Binaların fasad hissələrinin Ağlay, Mərmər, Qranit və başqa növ daşlarla üzlənməsi.
  • Yüksək mərtəbəli binalarda vestübül və pilləkənlərin müxtəlif çeşidli Ağlay, Qranit və mərmər plitələrlə üzlənməsi, döşəmələrin düzülməsi.
  • Memarlıq abidələrinin, büst və heykəllərin, qəbrüstü abidələrin hazırlanması.
  • İşlərin keyfiyyətli görülməsi və vaxtında sifarişçiyə təqdim olumasına zəmanət verir.
  • Daş emalı üçün lazım olan bəzi dəzgah və avadanlıqların hazırlanması su ilə kəsmə dəzgahı (Voterjetdə ) müxtəlif növ ornament, fiqur və mozaikaların kəsilib yığılması.

Mərmər və Qranit

“Dəvəli” müstəqil hüquqi şəxs olaraq, “Mülki Məcəllə”yə, “Səhmdar Cəmiyyətləri haqqında Qanun”a, öz Nizamnaməsinə və qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. “Dəvəli” çoxsahəli bir istehsalat müəssisəsidir. Burada müxtəlif sahələr üzrə bacarıqlı mütəxəssislər: məhşur rəssamlar, nəqqaşlar, daşyonanlar, heykəltəraşlar, metal işləri üzrə ustalar, dəzgah və avadanlıqlar üzrə mühəndislər çalışırlar.