Qafqaz Metal Qablaşdırma Sənaye xəritədə

Qafqaz Metal Qablaşdırma Sənaye

Bakı, Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, 108 АZ1000 *** 1 səs

Qafqaz Metal Qablaşdırma Sənaye haqqında

Qafqaz Metal Qablaşdırma Sənaye MMC 2003-cü ildə Azərbaycan Bakı şəhərində Tənəkə Qablaşdırma Sənaye sektorunda fəaliyyətə başlamışdır. Ümumi olaraq 17000 m2 qapalı, 16000 m2 açıq əraziyə malık fabrikamız ən yeni texnologiya ilə İSO 9001–2000 keyfiyyət sistemi ilə istehsalatda Azərbaycan və Dünyanın xidmətindədir.Hər növ tənəkə qablaşdırma istehsalatında ardıcıl araşdırma və inkişaf çalışmaları ilə yeni texnoloji üsulla hazırlanmış məhsulları zamanında yetişdirən, müasirləşdirilmiş laboratoriya test cihazları ilə keyfiyyətdən kənar çıxmayan siyasətimiz ilə qüsursuz olmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq.Qafqaz Metal Qablaşdırma zavodu üç sexdən ibarətdir:

 • Qapaq sexi
 • Tənəkə qutu sexi
 • Litoqrafiya sexi

Zavodda qapaqlar və qutular istehsalat edilir, tənəkə lövhələrin üzərinə çap və lak vurulur.Hal-hazırda zavodda 230 nəfərə yaxın adam işləyir.

Şirkətin istehsal sahələri

Litoqrafiya xətti-Qutuların üzərini istehsalat sistemində yer alan ən son texnologiya ilə mətbəə maşınlarında çap etməkdir. Tənəkə - Qutu istehsalçıları üçün müştərinin tələbinə və dizaynına uyğun istənilən ölçü və çox rəngdə lövhələr çap olunmaqdadır.
Qutu xətti-Ən modern sistemlər ilə təəsis edilmiş, tam avtomatik olaraq qurulmuş Qutu İstehsalı Xəttləri sızdırmadan 100% təminatlı qaynaq özəlliklərinə malikdir. Beynəlxalq “Know How” keyfiyyətini İSO 9000 keyfiyyət sistemi sənədləri ilə gücləndirən Qafqaz Metal Fabrikası 100 qr–18 kq. arasında dəyirmi və dördkünc qutular istehsal etməkdədir.
Qapaq xətti-Tənəkə - Qutu istehsalçıları üçün dəyirmi və dördkünc qapaqlar 70 mm–lik diametrdən 235 mm–lik diametrə qədər növləndirilmişdir.

Qafqaz Metal Qablaşdırma Sənayenin Missiyaları

 • Etibarlı, yüksək keyfiyyətli, sağlamlığa və ətraf mühitə zərər vurmayan mal və xidmət istehsal etmək. Bu mal xə göstərdiyimiz xidmətləri ən uyğun şəkildə istehlakçılara çatdırmaq;
 • Müştərilərimizə yönəlmiş xidmət keyfiyyətini yüksəltmək;
 • Taraz, sağlam və ardıcıl inkişaf;
 • Rəqabətçi olmaq və dünyaya açılmaq;
 • Sosial cavabdehliyə sahib, etibarlı bir qurum olmaq;
 • Texnoloji infrastrukturu təsirli və faydalı şəkildə istifadə etmək;
 • Məhsul və xidmət növlərini artıraraq satış həcmini yüksəltmək;
 • Fəaliyyətdə olduğu sahəyə istiqamət vermək;
 • Fəaliyyətdə olduğu ölkədə keyfiyyət mədəniyyətinin yayılmasını təmin etmək;
 • Toplam keyfiyyət anlayışı ilə məhsullarımızın dünyanın hər yerinə çatdırılmasını təmin etmək.

Fəlsəfəmiz

Şirkətimizin ümumi prinsip və dəyərlərini özündə əks etdirən, onun kimliyini meydana çıxaran, yüksək bəşəri dəyərlərə söykənən fəlsəfəsi vardır. Bu fəlsəfə əsl mənasını, şirkətin müxtəlif istiqamətdəki funksiyaları ilə əlaqədar fəaliyyətlərdə tapır. Fəlsəfəmiz, şirkətimizin müxtəlif fəaliyyətlərinə istiqamətləndirir. Fəlsəfəmizin digər mənası, şirkətimizin tərtibat və fəaliyyətlərində cavabdehliyi öz üzərinə götürməsini göstərir və dünyagörüşünü müəyyən edir. Fəlsəfəmiz Şirkətimizin insan faktoruna, keyfiyyətə, sağlamlığa, ətraf mühitə, texnologiyaya, əxlaqa, müştəriyə, ədalətə münasibəti və yanaşmanı əks etdirir.