Baş Mühafizə İdarəsi xəritədə

Baş Mühafizə İdarəsi

Bakı, Nəsimi rayonu, Lisey döngəsi, 2 AZ1022 *** 3 səs

Baş Mühafizə İdarəsi haqqında

Mühafizə Xidməti Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin müqavilə əsasında mülkiyyətçilərin əmlakının mühafizəsini təşkil edən, ölkə ərazisində yerləşən xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin, habelə diplomatik immuniteti olan şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edən müstəqil struktur hissəsidir.Mühafizə Xidməti Daxili İşlər Nazirliyinin yeganə strukturudur ki, fəaliyyətini özünümaliyyələşdirmə prinsipi ilə həyata keçirir və mülkiyyətçilərlə müqavilə əsasında mühafizə xidmətlərinin göstərilməsi müqabilində alınan vəsaitlər hesabına saxlanılır.

Baş Mühafizə İdarəsinin strukturu

Baş Mühafizə İdarəsinin hissələri Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərir. Hazırda İdarənin tərkibinə 1 Polis alayı, 13 Mühafizə idarəsi, 18 şöbə və 19 bölmə daxildir.Eyni zamanda Abşeron Rayon Mühafizə Şöbəsinin tərkibində Bağ Massivlərinin Mühafizəsi Bölməsi də daxildir.Baş Mühafizə İdarəsinin strukturuna aşağıdakı qurumlar daxildir:

Katiblik;
Təşkilati-inspektor şöbəsi;
Xidmətin təşkili şöbəsi;
Texniki vasitələr şöbəsi;
Kadrlar şöbəsi;
Maddi-texniki təchizat şöbəsi;
Növbətçi hissələri idarəetmə xidməti;
Növbətçi hissələri idarəetmə xidmətinin tərkibində İdarənin inzibati binasının mühafizəsini həyata keçirən Komendant manqası fəaliyyət göstərir.

Baş Mühafizə İdarəsinin vəzifələri

Azərbaycan Respublikası DİN-in Baş Mühafizə İdarəsinin hissələri tərəfindən mülkiyyətçilərlə bağlanılmış müqavilələr əsasında və mühafizəsi nəzərdə tutulan obyektin tipindən, yerləşdiyi ərazinin sahəsindən, konstruktor quruluşundan, orada saxlanılan əmlakın növündən, maddi dəyərindən və sair amillərdən asılı olaraq aşağıdakı mühafizə növləri tətbiq olunur:
- Stasionar polis və ya mühafizəçi postları təşkil etməklə mühafizə;
- Avto, moto və ya piyada marşrutlarla sektor və kvadratlar üzrə dövr edən polis və ya mühafizəçi xidmətindən istifadə etməklə mühafizə;
- Mərkəzləşdirilmiş mühafizə məntəqəsinə siqnalizasiya sistemləri ilə qoşulmaqla mühafizə;
-Yüklərin, pulların, qiymətli kağız və metalların polis əməkdaşı və ya mühafizəçi tərəfindən bilavasitə müşayiət edilməsi ilə mühafizə.