AzərGeoMaş Elmi Istehsalat Müəssisəsi xəritədə

AzərGeoMaş Elmi Istehsalat Müəssisəsi

Bakı, Xətai rayonu, Zığ şossesi, 4 AZ1123 *** 0 səs

AzərGeoMaş Elmi Istehsalat Müəssisəsi haqqında

Azərgeomaş EİM 1998 ildən başlayaraq, geofiziki cihaz və avadanlıqlarin istehsalatda tətbiqi, onların istehsalı və modernizasiyası üzrə ixtisaslaşmışdır. İşlədiyi dövrdən başlayaraq, MDB və Yaxın Şərq regionunun bir sıra ölkələrində, geofiziki cihaz və avadanlıqlarin istehsalatda tətbiqi üzrə,layihələrin müəllifi və ya iştirakçısı olmuşdur. Müəssisənin kadr heyəti, hələ keçmiş SSR-i zamanından başlayıb bu günə qədər, dünyanın bir çox ölkələrində geofiziki tədqiqatlar həyata keçirmiş, təcrübəli mühədis geofiziklərdir. Yeni texnologiyaların istesalatda tətbiqini effektiv həyata keçirilməsi üçün, müəssisənin ixtisaslaşdırılmış proqramm təminatçıları və elektrik mühəndisləri bir sıra ölkələrdə təcrübə-tədris kursları bitirmişlər.Hazırda, Rusiya, Qazaxstan, İran və digər ölkələrlə, elmi-texniki əməkdaşlıq layihələri həyata keçirilir.

Azərgeomaş EİM- in fəaliyyət istiqamətləri

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: mədən geofizikasında geniş istifadə olunan VEBER tipli karotaj stansiyalarının, quyu cihazlarının və yerüstü panellərin işlənib hazırlanması, onların istehsalı və istehsalatda tətbiqi. İstehsal olunmuş və istehsalı proyektdə olan cihaz və avadanlıqlar, neft-qaz yataqlarının, qazma və istismarı prossesində, geofiziki tədqiqatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ali prinsiplərimiz: keyfiyyət, etibarlılıq, Azərbaycanda geofiziki cihazqayırmanın inkişafı.

Azərgeomaşın təqdim etdiyi xidmətlər

  • Geofiziki cihaz və avadanlıqların istehsalı və onların istehsalatda tətbiqi
  • İstifadəyə verilmiş avadanlığın qarantiyası üzrə servis xidmətləri
  • Quyuların geofiziki tədqiqatının proqramm və metodiki-texniki təminatı
  • Geofiziki cihaz və avadanlıqların təmiri və modernləşdirilməsi
  • Effektivliyin metodikası və texnikanın vəziyyətinin analizi
  • Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri
  • Cihaz və avadanlıqların istehsalatda işə salınması və sazlanması
  • Geofiziki tədqiqatlar zamanı perspektiv plan və layihələrin işlənib hazırlanmas