Azərbaycan Tələbələr Birliyi xəritədə

Azərbaycan Tələbələr Birliyi

Bakı, Yasamal rayonu, Şəfaət Mehdiyev küçəsi, 93 AZ1141 *** 1 səs

Azərbaycan Tələbələr Birliyi haqqında

Azərbaycan Tələbələr Birliyi 15 sentyabr 2008-ci ildə təsis edilmişdir. 24 dekabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Birliyin yaradılmasında əsas məqsəd tələbələrin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafındakı rolunu artırmaqdan ibarətdir. ATB irqindən, cinsindən, milliyətindən və dinindən asılı olmayaraq bütün tələbələri birləşdirir. Birlik tələbələrin təhsil, sosial, mədəni və iqtisadi maraqlarını müdafiə edir. Azərbaycan Tələbələr Birliyi beynəlxalq tələbə təşkilatı olan İAESTE-nin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsidir.