Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti xəritədə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Bakı, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 34 AZ1000 *** 2 səs

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti haqqında

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və ya qısaca ADPU — pedaqoji kadrların hazırlığı ilə məşğul olan dövlət ali təhsil müəssisəsi.
Respublikamızın qocaman ali təhsil ocaqlarından olan N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 1921-ci ildə yaradılmışdır. Onun ilk buraxılışı 1923/24-cü tədris ilində olmuşdur.

Universitetin strukturu

ADPU indiyədək 100 mindən artıq ali təhsilli müəllim kadrları hazırlamışdır.Hazırda universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə müəllim və tərbiyəçi kadrları hazırlayan 10 fakültə və 55 kafedra fəaliyyət göstərir:

 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; (əyani, qiyabi, Azərbaycan bölməsi)
 • Tarix (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus bölmələri)
 • Riyaziyyat (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus bölmələri)
 • Kimya (əyani, Azərbaycan bölməsi)
 • Biologiya (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus bölmələri)
 • Fizika (əyani, Azərbaycan bölməsi)
 • Coğrafiya (əyani, qiyabi, Azərbaycan bölməsi)
 • Peşə təlimi (əyani, qiyabi, Azərbaycan bölməsi)
 • Musiqi təhsili (əyani, Azərbaycan bölməsi
 • Təsviri incəsənət və rəsmxət (əyani, Azərbaycan bölməsi)
 • Defektologiya (əyani, Azərbaycan bölməsi)
 • İlkin hərbi və fiziki təlim (əyani, Azərbaycan bölməsi)
 • İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus bölmələri)
 • Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası (əyani, qiyabi, Azərbaycan bölməsi)

Universitetin fəaliyyəti

Universitetin "İlkin hərbi və fiziki təlim" fakültəsi hərbi rəhbərlər və zabitlər hazırlayır.Universitetdə 730 nəfər müəllim, 330 nəfər köməkçi heyət çalışır. Bunlardan 59 nəfəri elmlər doktoru, professor, 329 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosentdir. Universitetdə müxtəlif Elmlər Akademiyalarının 4 nəfər üzvü fəaliyyət göstərir.Hazırda universitetin əyani və qiyabi şöbələrində 7 minədək tələbə təhsil alır. ADPU-nunun məzunları arasında elmin, mədəniyyətin, incəsənətin və ədəbiyyatın tərəqqisində samballı xidmətləri olan S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Müşfiq, Y.Məmmədəliyev, Z.Xəlilov, Ş.Qurbanov kimi tanınmış simalar vardır.

ADPU-da 700 min nüsxədən ibarət kitab fondu olan kitabxana, qiraət zalları, hesablama-kompüter mərkəzi, onomastik laboratoriya, zoologiya muzeyi, tibbi xidmət mərkəzi və s. fəaliyyət göstərir. Universitetin Şamaxı və Şuşa filiallarında da təhsil sistemimiz üçün kadr hazırlığı aparılır. Məzunlara Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi təhsil işçilərinə tələbat bölgüsü əsasında təyinat verilir.