Yurd Restaurant on map

Yurd Restaurant

Baku, Gobustan district, Baku-Shamakhi highway, 100 km AZ1000 *** 3 voted