Yüksək Texnologiyalar Parkı xəritədə

Yüksək Texnologiyalar Parkı

Bakı, Nəsimi rayonu, Nizami küçəsi, 203B AZ1010 *** 0 səs

Yüksək Texnologiyalar Parkı haqqında

“Yüksək Texnologiyalar Parkı” – “YT Park” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05.11.2012-ci il tarixli 736 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində yaradılmışdır.“Yüksək Texnologiyalar Parkı”nın fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət yaradılmışdır.Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas məqsədi informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, digər yeni və yüksək texnologiya sahələri üzrə fəaliyyətin inkişafı, Parkda fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, rezidentlər üçün əlverişli şəraitin yaradılması və onların dəstəklənməsi, biznes və texnoloji inkubatorlar, texnoloji transfer və elmi tədqiqat mərkəzləri vasitəsi ilə Parkda innovasiya məkanını yaratmaqdan və innovasiya fəaliyyətini inkişaf etdirməkdən ibarətdir.

Yüksək Texnologiyalar Parkının məqsədi

Parkın əsas məqsədi iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin inkişafının təmin edilməsi, yüksək texnoloji sahələrin inkişafının sürətləndirilməsi, digər sahələrin müasir texnologiyaların, yüksək texnologiyalı məhsul və xidmətlərin istifadə edilməsi hesabına stimullaşdırılması, elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinin, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin, elmtutumlu və yüksəktexnoloji məhsulların istehsalının dəstəklənməsinin təşkil edilməsi, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və yüksək texnologiyalar sənaye sahələrinin inkişafı üçün münbit şəraitin və infrastrukturun yaradılmasıdır. Sadalanmış prioritet sahələrdən əlavə bir sıra başqa sahələrində inkişafı nəzərdə tutulur. Bu sahələr

  • LED texnologiyaları
  • Nano texnologiyaları
  • Robot və Mexanika
  • Tibb sahəsində program təminatları
  • Elektronik məhsulların tətqiqatı
  • Animasiya filmlərin hazırlanması
  • Program təminatları
  • Mobil telefonlar üçün program təminatları nəzərdə tutulur.