Yollar GPS on map

Yollar GPS

Baku, Nasimi district, Safarliyeva Kavkap street, 43D AZ1010 *** 2 voted

About Yollar GPS

Azərbaycanda böyük populyarlıq qazanan Yollar GPS monitorinq sistemi, Matrix şirkətinin yeni qərarlarından olan GPS texnologiyasının əsasında qərarların işlənib hazırlanması və tətbiqi ilə məşğul olur. Bu zaman müştərilər üçün maksimum əlverişli olan , peyk naviqasiyası sahəsində yeni layihələr hesabına maksimal sadə və informativ istifadəçi interfeysinin yaradılması əsas məqsəd oldu. Yollar sistemi fərdi olduğu kimi korporativ istifadəçilər üçün də universal və nəzərdə tutulandır. İnformasiyanın saxlanması və təhlükəsizliyi sahəsində böyük dirək oldu, hər iki saatdan bir monitorinq serverlərində informasiyanın ehtiyat surəti çıxarılır, Həmçinin SSL şifrləmə mümkündür. Yollar sistemi GPS/QLONASS qərarları sahəsində dünya liderlərinin avadanlıqlarından istifadə edir. Qoşulan ötürücülər və aksesuarlar dəsti hətta ən tələbkar müştərilərin tələblərinə cavab verir. Şirkət nəqliyyat vasitəsinin real vaxtda yerləşimi haqqında dəqiq məlumat almağa imkan verən texnologiyaları, mobil personalı, yanacaq sərfiyyatına nəzarət etməni, temperatur rejiminin müşaiyət olunmasını, avtomobil və xüsusi texnikanın əlavə mexanizmlərinin işini təqdim edir. Yollar monitorinq sistemi nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinin optimallaşdırılmasına imkan verir, avtomobilin istismar xərclərini azaldır, işçilərin məsuliyyətini artırır və yüklərin vəziyyətinə nəzarəti təmin edir.