Telemexanika zavodu xəritədə

Telemexanika zavodu

Naxçıvan küçəsi, Şirvan, 1 AZ1800 *** 0 səs

Telemexanika zavodu haqqında

"Telemexanika" zavodu 1981-сi ildə "Сihazlar" zavodu adı altında fəaliyyətə başlamışdır.1988-сi ildə "Сihazlar" və "Sənaye avtomatikası və Telemexanika" zavodları birləşdirilərək "Sənaye avtomatikası və Telemexanika" zavodu adı altında fəaliyyət göstərmişdir.1991-сu ildə "Telemexanika" İstehsalat Birliyi yaradılmışdır.1993-cü ildən "Telemexanika" İstehsalat Birliyi Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin tərkibində olmuşdur.2006-сi ildən "Telemexanika" zavodu Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyətini davam etdirir.

"Telemexanika" zavodunun əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • Neft sənayesi ücün сihazların istehsalı.
  • Texnoloji tərtibatların hazırlanması.

Telemexanika" zavodunun fəaliyyətinin növləri

  • Mexaniki-yığma sexi:
  • qara, əlvan və paslanmayan metallardan gövdə hissələrinin, valların, muftaların hazırlanması;
  • müxtəlif metal vərəqlərdən hissələrin mexaniki preslərdə ştamplanması, plastik materiallardan hidravlik preslərdə preslənməsi;
  • Qalvanik emal sexi: sinkləmə, xromlama, kimyəvi fosfatlama.