СОКАР Государственная Нефтяная Компания Азербайджана на карте

СОКАР Государственная Нефтяная Компания Азербайджана

Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 73 AZ1000 *** 1 проголосовали

Поделиться

О СОКАР Государственная Нефтяная Компания Азербайджана

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики "SOCAR" занимается поиском нефтяных и газовых месторождений; разведкой и разработкой месторождений нефти, газа и газового конденсата; переработкой и транспортировкой нефти и нефтехимических продуктов; продажей газа на внутреннем и внешнем рынках; поставкой природного газа населению и промышленным предприятиям. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti "SOCAR" Azərbaycan ərazisindəki neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı, emalı və nəqli, neft və neft-kimya məhsullarının, qazın daxili və xarici bazarlarda satışı, habelə ölkə ərazisində sənayenin və əhalinin təbii qazla təchizatı ilə məşğul olur.