Şəki Rayon Məhkəməsi xəritədə

Şəki Rayon Məhkəməsi

Salman Mümtaz küçəsi, Şəki, 1 AZ5500 *** 0 səs

Şəki Rayon Məhkəməsi haqqında

Şəki Rayon Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi kimi Şəki rayonunun ərazisi çərçivəsində qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş mülki, cinayət, inzibati xətalara dair və digər işlərə baxır.1920-ci ilin may ayının 5-də Şəkidə sovet hakimiyyəti qurulmuş və Şəki Rayon Xalq Məhkəməsi yaradılmışdır. Şəki – rayonu (1968-ci ilədək Nuxa) 1930-cu ildə təşkil olunmuş və həmin tarixdə də Nuxa rayon Xalq məhkəməsi (indiki Şəki Rayon Məhkəməsi) yaradılmışdır.