Shamakhi Motel on map

Shamakhi Motel

Shamakhi-Ismayilli highway, 3-th km., Shamakhi AZ5600 *** 1 voted