ORKHANWAY Coaching xəritədə

ORKHANWAY Coaching

Bakı, Montin qəsəbəsi, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi, 14 B 1052 *** 7 səs

ORKHANWAY Coaching haqqında

ORKHANWAY|Coaching-kouçinq üsulu ilə təlim xidmətlərini həyata keçirir.

Təlimlər

 • Biznesin Strateji Planlaşdırılması
 • Marketinq
 • Menecment
 • Satış
 • Psixologiya mövzuları

Xidmətlər

 • Biznes Kouçinq: Bu xidmət zamanı biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsə daxilindəki görmədiyi resursların aşkar olunmasına səbəb olur və onun potensialını reallığa çeviririk.İmkanlarını genişləndirir,özünü qiymətləndirməyi göstəririk. Eləcə də universitetlər,gənclər mərkəzi,tədris müəssisələri,ictimai birliklərdə gənclərə müvafiq fəaliyyəti göstəririk.
 • Korporativ Konsaltinq: Burada xidmət şirkətlərin biznesdə yaşadığı problemlərin aradan qaldırılmasına,onların həlli yolunun göstərilməsindən ibarətdir.Sahibkara hazır yollar təklif edir və bunları tətbiq etməklə problemi qısa zamanda aradan qaldırırıq.
 • Autsorsinq: Bu xidmət 2 hissədən ibarətdir.  Şirkətlər  Ali Təhsil Müəssisələri Burada şirkətlərdə,müvafiq sahələrimizə uyğun olan bölmələrin fəaliyyətinin geriləməsini aradan qaldırır,qısa və uzunmüddətli çalışmalar apararaq işlərin bütövlüyünü təmin edirik. Təhsil müəssisələrində isə qeyd olunan ixtisaslar üzrə beynəlxalq metodlarla tədris həyata keçiririk.

ORKHANWAY|Coaching-kouçinq üsulu ilə aşağıdakı təlimləri həyata keçirir:

 • Praktiki Biznes Təlimləri
 • Biznesin Strateji Planlaşdırılması
 • Biznes analizlərin aparılması
 • Bazar araşdırması
 • Marketinq tədqiqatları
 • Korporativ Menecment
 • Satışın stimullaşdırılması
 • İdarəetmə bacarıqları
 • Zamanın düzgün qurulması
 • Liderliyin əsasları
 • Personal Kouçinq
 • Motivasiya

Şəxsi İnkişaf Təlim metodları

 • Beynəlxalq Kafe(Tam sərbəst,qeyri-rəsmi təlim)
 • Açıq Fəza(Məntiqi və əyləncəli öyrənmə üsulları)
 • Beyin Həmləsi(Şaxələndirmə,söz assossiyaları)
 • Müzakirə metodu(Diskussiya,debat,dialoq)
 • Rollu Oyunlar(Modelləşdirmə,səhnələşdirmə)
 • Tədqiqat işi(Layihələr,problemin həlli)
 • Təqdimat(Prezentasiya,esse,yaradıcı işlər)