Orelay Firması xəritədə

Orelay Firması

Heydər Əliyev prospekti, Ağdaş, 1 AZ0300 *** 1 səs

Orelay Firması haqqında

Müәssisә 23 iyul 1999-cu ildә tәsis olunmuşdur.İstehsal etdiyi mәhsullar:Karamel, iris, draje, vafli, şokoladlı konfetlәr, pryaniklәr, marmeladlar vә s.Bütün mәhsullar Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq setifikatı vә Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzindәn gigiyenik sertifikat almışdır."ORELAY" firmasının mәhsulları Almaniya, Avstriya, İtaliya, Rusiya, Çin, Türkiyә vә Tayvan istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsi ilә emal olunur.