Nur-M xəritədə

Nur-M

Bakı - Astara şossesi, Masallı AZ4400 *** 1 səs

Nur-M haqqında

“Nur-M” MMC 13 sentyabr 1999-cu ildә tәsis edilmişdir.İstehsal etdiyi mәhsullar:Xiyar turşusu, tomat pastası, vermişel, makaron, şirniyyat mәmulatları.“Nur-M” MMC-nin mәhsulları dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә İSO 9001:2008 sertifikatını, eyni zamanda Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı almışdır.“Nur-M” MMC-nin mәhsulları İran vә Rusiya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.