Miri Grand xəritədə

Miri Grand

Rəsulzadə küçəsi, Ağsu, 47 AZ0600 *** 1 səs

Miri Grand haqqında

Miri Grand müәssisәsi 2003-cü ildә fәaliyyәtә başlamışdır.İstehsal etdiyi mәhsullar:Heyva şirәsi, böyürtkәn şirәsi, feyxoa şirәsi, qızılgül şirәsi,albalı şirәsi, itburnu şirәsi, nar şirәsi, narşәrab, tomat pastası, 5 adda kompotlar.Mәhsullara Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә. Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı alınmışdır.Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:Rusiya, Almaniya, Belarus, Estoniya, Ukrayna, Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri.