Khazar Electron head office Khatai dist. on map

Khazar Electron head office Khatai dist.

Baku, Хatai district, Natiq Aliyev street, 3 E AZ1000 *** 1 voted