Juma Restaurant & Sushi Bar on map

Juma Restaurant & Sushi Bar

Baku, Binagadi district, Ahmad Rajabli street, 30/68 AZ1108 *** 3 voted