İmişli Rayon Məhkəməsi xəritədə

İmişli Rayon Məhkəməsi

Sevil Qazıyeva küçəsi, İmişli, 12 AZ3000 *** 0 səs

İmişli Rayon Məhkəməsi haqqında

İmişli Rayon Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi kimi İmişli rayonunun ərazisi çərçivəsində qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş mülki, cinayət, inzibati xətalara dair və digər işlərə baxır.İmişli Rayon Məhkəməsinin tarixi 1938-ci ilə təsadüf edir, çünki İmişli rayonunun 08 avqust 1930-cu ildə mərkəzi Qaradonlu kəndi olmaqla təşkil olunmuş və ilk olaraq Qaradonlu rayonu adlandırılmışdır. Qaradonlu rayonunun adı 08 avqust 1938-ci ildə dəyişdirilərək İmişli adlandırılmışdır. 8 avqust 1938-ci ilədək İmişli Rayon Məhkəməsinin adı Qaradonlu Xalq Məhkəməsi olmuşdur. 08 avqust 1938-ci ildən isə İmişli Rayon Xalq Məhkəməsi adlanmışdır. 2000-ci ildən sonra İmişli Xalq Rayon Məhkəməsi İmişli Rayon Məhkəməsi adı ilə fəaliyyət göstərmişdir.