Gəmiqaya Mineral Suları xəritədə

Gəmiqaya Mineral Suları

Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan MR, Əziz Əliyev küçəsi, 2 AZ7000 *** 1 səs

Gəmiqaya Mineral Suları haqqında

Gəmiqaya Mineral Suları 2006-cı ildә tәsis edilmişdir.İstehsal etdiyi mәhsullar:Mineral süfrә suları.Badamlı mineral süfrә suyu Naxçıvan şәhәrinә 30 kilometr mәsafәdә olan, Şahbuz rayonunun Badamlı qәsәbәsindәn tәmizliyi vә saflığı qorunaraq, qida üçün yararlı olan polietilen borular vasitәsilә istehsalat sahәsinә gәtirilir. Tam formada AZS-216 standartının tәlәblәrinә cavab verir. Eyni zamanda ISO 22000:2005 Qida Tәhlükәsizliyi vә ISO 9001:2008 İdarәetmә vә Keyfiyyәt beynәlxalq standartlarına da uyğundur.Fransa-Belçika ortaq şirkәti olan Sidel şirkәtinin әn son avadanlığı vasitәsilә istehsal edilir.İxrac olunan ölkәlәr:Rusiya Federasiyası, Ukrayna Respublikasına intensiv ixracat davam edir. İran İslam Respublikası vә Orta Asiya ölkәlәrindә isә ilk satışlar edilmişdir.

Badamlı Mineral suyu

1947 ci ildən bəri adı məşhur olan “Badamlı” mineral süfrə suyu təmizliyi və saflığı qorunur.Burada suyun keyfiyyət göstəriciləri laboratoriyada analizdən keçirildikdən sonra mühəndislərimizin nəzarəti altında avtomatlaşdırılmış sistem ilə, əl dəymədən gigiyenik qablara köçürülür.Dolma əməliyyatı başladıqdan sonra, sular laboratoriya testlərinə göndərilir.Laboratoriyada edilən testlərin nəticəsində “Badamlı” süfrə suyu doldurulmuş şüşə qablar olaraq paketlənir, daha sonra iç və xarici bazarlara satışa çıxarılır.Badamlı su OHSAS 2000 keyfiyyət standartlarında istehsal olunur.