Qaradağ Kərpic Zavodu xəritədə

Qaradağ Kərpic Zavodu

Bakı, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi AZ1000 *** 5 səs

Qaradağ Kərpic Zavodu haqqında

Qaradağ Kərpic Zavodunda Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli kərpic istehsal olunur. İstehsalat gücü gündəlik 28 vaqonun yüklənməsinə bərabərdir ki, bu da hər 50 dəqiqə ərzində bir dolu vaqonun yola düşməsini zəruri edir. Uzunmüddətli keyfiyyəti təmin etmək, habelə ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə yeni çıxarılan gil nəzarət altında xüsusi saxlanılan sahəyə çatdırılır. Daşlar isə ekstruziya prosesi vasitəsilə çıxardılır. Əldə olunan gil iki cüt hamarlanmış borudan keçirilir və yüksək vakuum təzyiqi altında formaya salınır. Bunun ardınca gil kəsici avadanlığa verilir və kərpic qurutma bölməsinə göndərilməzdən əvvəl kiçik vaqonlarda açıq havada hidrat hopdurulur.

Möhkəmliyin artırılması

Son mərhələdə kərpiclər 800–850ºC-də boruşəkilli sobada bişirilərək soyudulur. Məhsuldarlığı artırmaq üçün müntəzəm şəkildə yeni texnologiyaların tətbiqinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Hazır məhsullar Azərbaycanın tələb olunan bütün regionlarına göndərilir.

  • Sahəsi: 5ha
  • Yerləşdiyi ərazi: Sahil-Müşviqabad şossesinin qərbində
  • Equipment: Türkiyənin Ar-San şirkəti tərəfindən təchiz olunan sobalar və maşınlar
  • İstehsal gücü: növündən asılı olaraq, hər gün 150–200 ton (20000–45000 ədəd) kərpic
  • Gilli ərazinin sahəsi: 5ha
  • Gilin çıxarıldığı ərazi: Qızıldaş bölgəsinin cənub-qərbi
  • Gilin keyfiyyəti: Təsdiq olunmuş keyfiyyət çərçivəsindən ayrılma