Gəncə Qənnadı xəritədə

Gəncə Qənnadı

Gəncə, Şəmkir şossesi, 1 AZ2000 *** 1 səs

Gəncə Qənnadı haqqında

Gəncə Qənnadı 17 dekabr 1998-ci ildә tәsis edilmişdir.İstehsal etdiyi mәhsullar:Pomadalı konfetlәr, vafli әsaslı şokoladlı konfetlәr, vaflilәr,peçenye, marmelad, “Çinar” konfetlәri vә s.“Gәncә Qәnnadı” ASC-nin istehsal etdiyi qәnnadı mәhsulları Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq sertifikatı vә Sәhiyyә Nazirliyindәn gigiyenik sertifikat almışdır.“Gәncә Qәnnadı” ASC-dә istehsal edilәn qәnnadı mәhsulları Türkiyә vә Almaniya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal olunur.Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:Gürcüstan, Rusiya