Gəncə Maşınqayırma Zavodu xəritədə

Gəncə Maşınqayırma Zavodu

Gəncə, Şəmkir şossesi, 1 AZ2019 *** 0 səs

Gəncə Maşınqayırma Zavodu haqqında

Gəncə Maşınqayırma zavodu Azərbaycan SSR KP MK-nin və Nazirlər Sovetinin 11.08.1977-ci il tarixli 44 nömrəli Qərarı ilə SSRİ radiosənayesi nazirinin 21.10.1977-ci il tarixli 442 nömrəli əmri əsasında 1984-cü ildən inşa olunmağa başlanmışdır.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03.09.1992-ci il tarixli 160 nömrəli Fərmanına əsasən Gəncə Maşınqayırma zavodu “Azəriqaz” Dövlət şirkətinin tərkibinə daxil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.09.2006-cı il tarixli 462 nömrəli Fərmanına əsasən zavod Аzərbaycan Рespublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir.

Gəncə Maşınqayırma zavodunun fəaliyyət sahələri

  • mехаniki yığmа;
  • gövdə hissələrinin, valların hazırlanması, muftaların emalı;
  • soyuq ştamplama;
  • qaynaq: arqon-qövs qaynağı, qaz qaynağı, lehimləmə;
  • plastik kütlə istehsalı;ağac emalı;
  • kimyəvi örtükləmə: sinkləmə, fosfatlaşdırma, passivləşdirmə;alət istehsalı:
  • kəskilər, texnoloji tərtibatların hazırlanması, ştampların hazırlanması;
  • qeyri-standart avadanlıqlar, stendlər.