Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinq Fondu xəritədə

Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinq Fondu

Bakı, Nərimanov rayonu, Dadaşov İbrahim Paşa küçəsi, 50 AZ1000 *** 1 səs

Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinq Fondu haqqında

Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinqi Fondu (AESMF) qeyri-siyasi, qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatı kimi günümüzün ən aktual məsələləri olan ətraf mühitin çirklənməsi və Azərbaycanda biomüxtəlifliyin üzləşdiyi təhlükənin həlli məqsədilə bir qrup ekoloqlar tərəfindən 2004-cü ildə yaradılmışdır. Fond 31 iyul 2004 cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmışdır.Fondun məqsədi - Ətraf mühitin böhranlı sahələrinin monitorinqlər vasitəsi ilə aşkar edərək onun bərpa olunmasına çalışmaq.

Ekologiya Standartlarının Monitorinqi Fondunun vəzifələri

 • Ekoloji cəhətdən mürəkkəb vəziyyətdə olan sahələrin aşkar edilməsinə yönəldilmiş ekoloji monitorinqlərin keçirilməsi və Azərbaycan ekologiyasında mövcud olan ən aktual problemlərin müəyyən edilməsi;
 • Ümumi rəy sorğusunun keçirilməsi və aktual məsələlərin həllinə ictimaiyyətin geniş dairələrinin cəlb edilməsi məqsədilə son metodologiyalardan istifadə edilməsi;
 • Operativ qərarlar qəbul etmək və ictimaiyyətin geniş dairələrini məlumatlandırmaq məqsədilə əsasən ekoloji cəhətdən qənaətbəxş olmayan ərazilərdə ətraf mühitin vəziyyəti və onun çirklənmə dərəcəsi barədə gərəkli məlumatların vaxtlı-vaxtında təqdim olunması;
 • Azərbaycanda təbiətin mühafizəsi ilə əlaqədar problemlərin həllinə köməklik göstərilməsi;
 • Beynəlxalq Konvensiyalar və həmçinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi tərəfindən qəbul olunmuş ekoloji standartlara əməl olunması üzrə monitorinqlərin təşkili;
 • Müxtəlif QHT, dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və əhali arasında məlumat mübadiləsi qurmaq məqsədilə vahid informasiya məkanının yaradılması.

Fondun həyata keçirdiyi layihələr

 • Azərbaycanın biotəhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində ictimaiyyətin iştirakı (Açıq Cəmiyyət İnstitutu Fondunun Şərq-Şərq qrant proqramı)-2005-ci il
 • “Mobil telefonların uşaqların sağlamlıq, təlim-tərbiyəsinə təsiri” ilə əlaqədar maarifləndirici tədbirlər (Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası)-2007 ci il
 • “Qafqaz Bal Arısı” Beynəlxalq forumu (Türkiyyə Erozyonla Mücadele Ağaclandırma (TEMA) və Rusiya Arıçılıq İnstitutu ilə (RAİ))-2006-cı il
 • “Quş qripindən özünüzü qoruyun” (Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası) – 2006-cı il
 • “Hava təhlükəsizliyi günləri” aksiyası (AVCİYA-Bakı şəhəri Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi)-2008-ci il.
 • “Orta Məktəblərdə-Qlobal İstiləşmə və İqlim Dəyişikliyi anlayışı” (Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası) - 2010-cu il.
 • “22 May Biomüxtəliflik Günü” (Biomüxtəliflik haqqında 5000 bukletin hazırlanıb Bakı şəhərində paylanması aksiyası) – İRƏLİ İB-yi ilə əməkdaşlıqla həyata keçirilmişdir – 2010-cu il.