Dəvəçi-Dəyirman xəritədə

Dəvəçi-Dəyirman

Nizami küçəsi, Şabran, 1 AZ1700 *** 1 səs

Dəvəçi-Dəyirman haqqında

“Dәvәçi-Dәyirman” MMC 17 fevral 1995-ci ildә tәsis edilmişdir.İstehsal etdiyi mәhsullar:Un vә kәpәk istehsalı.Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin uyğunluq sertifikatı vә Sәhiyyә Nazirliyinin Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzinin gigiyenik
sertifikatı alınmışdır.Türkiyәnin “Uğur” firmasının avadanlıqlarından istifadә olunur.Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:İran, Gürcüstan, Türkiyә, Rusiya