Dalğa xəritədə

Dalğa

Bakı, Xətai rayonu, Xəzəryanı küçəsi, 5 AZ1000 *** 2 səs

Dalğa haqqında

"Dalğa" firması 15 ildən artıqdır ki, tikinti-quraşdırma sahəsində fəaliyyət göstərir."Dalğa" firmasının əsas fəaliyyəti: mülki və yaşayış, sənaye binalarının layihələşdirilməsi, ekspertizası və inşaası, neft mədən, neft zavod və neft kimya zavodlarında texnoloji avadanlıqlarının və boru kəmərlərinin quraşdırılması, 5000 m3 həcmə qədər metal çənlərin hazırlanması və quraşdırılması, 20000 m3 həcmə qədər metal çənlərin quraşdırılması."Dalğa" firmasında inşaat-quraşdırma və layihələşdirilmə işlərində yüksək ixtisaslı və böyük iş təcrübəsi olan mühəndis-texniki mütəxəssislər çalışır. Bundan başqa tikinti-quraşdırma işlərini həyata keçirmək üçün firmanın müasir, dünya standartlarına uyğun avadanlıq və alətlər ilə təmin olunmuş və Bakı şəhərində yerləşən istehsalat bazası vardır. Firmada çalışan sənətkarların dünya standartlarına uyğun sertifikatları vardır.