Caviar Azərbaycan xəritədə

Caviar Azərbaycan

Bakı, Nəsimi rayonu, Səfərliyeva Kəvkap küçəsi, 12 AZ1000 *** 2 səs

Caviar Azərbaycan haqqında

CAVIAR iPhone – zinət aləminin gurultulu premyerasıdır. Mütərəqqi Apple iPhone telefonunun texniki mükəmməlliyi ilə arxa panelinin bəzədilməsində istifadə edilən zərgərlik işinin üstünlüklərini birləşdirməklə, CAVIAR elə bir analoqları olmayan unikal aksessuara çevrilmişdir. Hər bir telefon ən müstəsna materiallardan – qızıldan, titandan, karbondan, bəzək işləri üçün isə təbii dəridən, qırmızı ağacdan və brilyantlardan istifadə edilməklə yaradılmışdır. İrsi İtalyan zərgərlərinin və baş dizayner – İliya Cakomettinin səyləri ilə hər bir detalın təşəbüsiylə mükəmməlliyinə nail olunur: ən zərif həkketmə, naxış, qiymətli daşlarla inkrustasiya – işin hər bir elementi sevgi və qayğı ilə icra edilir. Məhz buna görə də telefonların istehsalı ciddi şəkildə məhdud partiyalarla həyata keçirilir. Məhdud tiraj – hər bir aparatı eksklyuzivliyinin təminatı, habelə, hər bir telefon üzərində işə tələb edilən qədər vaxt və qüvvə sərf ediləcəyinin təminatıdır.