Caspian Consulting xəritədə

Caspian Consulting

Bakı, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, 1/3 AZ1000 *** 1 səs

Caspian Consulting haqqında

"Kaspian Konsaltinq" - Azərbaycan bazarındakı ən qabaqcıl mühasibat və auditor şirkətlərindən biridir. Bizim fəaliyyətimiz sürətlə inkişaf edir və bir neçə yerli və əcnəbi şirkətllər bizim müştərilərimizdir.Bizim şirkət sizə öz xidmətlərini təklif etməyə hazırdır və sizə yüksək keyfiyyətli iş, məlumatların tam şəkildə çatdırılmasına zəmanət verir.Şirkətimizin strategiyası - müştəri şirkətləri geniş sahələrdə mühasibat uçotu, audit, maliyyə və vergi planlaşdırılması, maliyyə konsultasiyası xidmətlərlə təmin etməkdir.İşçilərimiz gənc olmalarına baxmayaraq çox səriştəlidirlər. Bizim xidmətlərə daxildir: MÜHASİBAT XİDMƏTLƏRİ: Mühasibatlığın təşkili; Əmək haqqlarının hesablanması; Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması və Vergilər Departamentinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Dövlət Statistika Komitəsinə, Dövlət Məşğulluq Fonduna və digər dövlət idarələrinə təqdim edilməsi; Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Sandartlarına (BMUS) müvafiq mühasibat işinin təşkili, aparılması və hesabatlarin hazirlamnası; Milli Mühasibat Uçotu Sandartlarına (MMUS) müvafiq mühasibat işinin təşkili, aparılması və hesabatlarin hazirlamnası. AUDİT XİDMƏTLƏRİ: Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarının auditi (BAS); Xüsusi audit; Daxili audit; Daxıli prosedurların nəzarətinin gücləndirilməsi; Mühasibatların treninqi. KONSALTİNQ XİDMƏTLƏRİ: Vergi qanunvericiliyinə əsasən konsaltinq; Vergi qanunvericiliyində dəyişikliklər üzrə monitorinq; Sadə və xüsusi vergi rejimli şirkətlər üçün vergi tutma prosesinin planlaşdırılması; Vergi ödənişinin optimizasiyası; Əmək qanunvericiliyinə əsasən konsaltinq; Mülki məcəllə əsasında konsaltinq; Ümumi qanunvericiliyi üzrə konsaltinq; Vergi strategiyalarının təminatı üzrə konsaltinq; Sərmayə layihələrinə müvafiq rəylər; Müqavilələrin və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması və yoxlanması; Məlumat dəstəyi. MENECMENT SİSTEMİNİN YARADILMASI: Mövcud vəziyyətin təhlili; Sifarişçinin işçi heyətinin təlimatlandırılması; Keyfiyyət Menecmenti Sisteminin yaradılması proqramının hazırlanması; Keyfiyyət Menecmenti Sistemi çərçivəsində sənədlərin hazırlanması; Keyfiyyət Menecmenti Sisteminin tətbiq edilməsi; Daxıli auditorların hazırlanması. BİZNESİN YARADILMASINA VƏ BAŞLANMASINA DAİR XİDMƏTLƏR: Yeni şirkətlərin qeydiyyata alınması; Biznesin müxtəlif sahələri üçün lisenziyaların alınması; Şirkətlərin bağlanması. AGENT XİDMƏTLƏRİ: Vergi İdarələrində və digər rəsmi strukturlarda agent qismində çıxış etmək; Məhkəmələrdə və dövlət orqanlarında müştərin maraqlarını təmsil etmək; Məqbul borcların silinməsi üzrə sxemlərin hazırlanmasında debitor və kreditorların qarşılıqlı əlaqəsi Müştərilərin hüquqlarını və maraqlarını müdafiə etmək. TƏMİNETMƏ HAQDA REKOMENDASİYALAR: Kompyuter məlumat sistemlərinin seçilməsi; Mühasibatlığa dair proqram təminatının seçilməsi. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini bizim saytdan oxuya bilərsiniz. Xidmətin Dəyəri Xidmətlərin dəyəri işin həcminə əsasən, müzakirə zamanı təyin olunur. Sizi maraqlandıran xidmətin dəyərini öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.