Buta Logistics Services xəritədə

Buta Logistics Services

Bakı, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, 26/105 AZ1044 *** 4 səs

Buta Logistics Services haqqında

Buta Logistics Services — Buta IN Group AG Avropa şirkәtlәr qrupunun törәmә şirkәtidir. Biz, nәqliyyat xidmәtlәri silsilәsinin bütün elementlәrini hәyata keçiririk.Bizim şirkәt şәhәrlәrarası vә beynәlxalq daşımaların tәşkili üzrә xidmәtlәr göstәrir.Buta Logistics Services MMC sizә aşağıdakı xidmәtlәri tәklif edir: ⇢ lojistik xidmәtlәr; ⇢ avtomobil, su vә hava nәqliyyatı vasitәsilә yük daşımalarının tәşkili; ⇢ müqavilәnin bağlanması vә bütün zәruri nәqliyyat sәnәdlәrinin hazırlanması; ⇢ tәhlükәli yüklәrin tәhlükәsiz daşınması; ⇢ etibarlı sığorta şirkәtlәrindә yüklәrin sığortalanması; ⇢ gömrük xidmәtlәri; ⇢ “qapıdan qapıya” şәrti ilә çatdırılma.