О проекте

Oneclick.az saytı biznesinizə bir neçə istiqamətdə praktik və nəzəri cəhətdən dəstək olmaqla zəngin məlumat-axtarış sistemi ilə yaxin günlərdə fəaliyyətə başlayacaq. 

Əsas hədəf kütləsi şirkətləri vaxtında və dolğun məlumatla təmin etməyi planlaşdıran bu portal informasiya çatışmazlığını aradan qaldırmaqla işgüzar saatlarıniıa daha çox qənaət etməyə səbəb olacaq.